Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
_______________________________________________

 

logo

 

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
_______________________________________________

 

 

 

 

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore osnovan je 23.06.2011. godine odlukom Vlade Crne Gore o transformaciji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja Crne Gore. Osnovna djelatnost Centra je obavljanje poslova u konzervatorskoj djelatnosti koji se odnose na prikupljanju dokumentacije, arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja i ekspertize, obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, menadžment planova, konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima i dobrima. Centar se finansira iz budžetskih sredstava Crne Gore, Ministarstva kulture i sopstvenih sredstava. Upravljanje vrši direktor i Savjet Centra koji se imenuju od strane Vlade Crne Gore. Neposredno sarađuje sa Ministarstvom kulture i Upravom za zaštitu kulturnih dobara kao i sa naučnim i ustanovama kulture u zemlji i inostranstvu.